ВІДДІЛ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЕЛЬНИХ І ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

СУНДУК Анатолій Миколайович

Завідувач відділу, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

СУНДУК Анатолій Миколайович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

 • удосконалення теоретико-методологічних засад комплексної оцінки земельно-ресурсного та лісоресурсного потенціалу;
 • розроблення теоретико-методологічних та методичних підходів до оцінки еколого-економічної та соціальної ефективності використання земельних та лісових ресурсів в контексті сталого розвитку сільських територій;
 • обгрунтування напрямів трансформації відносин власності у сфері землекористування та лісокористування;
 • формування методологічного інструментарію фінансово-економічного регулювання аграрного природокористування та господарського освоєння лісоресурсного потенціалу;
 • розроблення методичних рекомендацій з удосконалення систем управління земельними та лісовими ресурсами в умовах децентралізації;
 • удосконалення інституціональних засад використання земельних та лісових ресурсів як складової соціально-економічного піднесення сільських територіальних громад.

Контактна інформація:

 • Зав. відділом – Сундук Анатолій Миколайович, д.е.н., с.н.с.
  Тел. +38 (044) 486-90-44
 • Учений секретар – Шпильова Юлія Борисівна, с.н.с. к.е.н., с.н.с.
  Тел. +38 (044) 486-02-68