11 грудня 2020 року

00:32:31 12.12.2020 Назад

РОБОЧА ЗУСТРІЧ З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА З ДЕРЖАВНИМ АГЕНТСТВОМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Проведено робочу зустріч між Головою Державного агентства водних ресурсів України Шліхтою Валентином Михайловичем та директором Державної установи «Інститут економіки природокористуванням та сталого розвитку Національної академії наук України» академіком НААН України, д.е.н., професором Хвесиком Михайлом Артемовичем. Метою зустрічі було обговорення співробітництва між установами з приводу підвищення ефективності фінансово-економічного забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу України, наукового обґрунтування економічної складової інтегрованих планів річкових басейнів та інституціональних змін в управлінні водним господарством. 

Голова агентства означив цілу низку пріоритетних завдань  щодо капіталізації водно-ресурсного потенціалу України  та визначення ефективних  фінансово-економічних інструментів для вирішення проблеми модернізації водної галузі.

Директором інституту було представлено загальне бачення шляхів підвищення надходжень платежів за використання водних ресурсів до державного бюджету України; перелік готових наукових продуктів та  теоретичних напрацювань, які підготовлено протягом останніх років у  відділі економічних проблем водокористування інституту (механізми запровадження  державно-приватного партнерства, моделі формування адміністрування рентних платежів та тарифів  у різних галузях економіки,  методологія економічного регулювання оплати екологічних послуг, методи залучення інвестицій у модернізацію водогосподарської інфраструктури та стимулювання впровадження інновацій та ін.)  та  підтверджено значний  потенціал інституту відносно  забезпечення необхідного наукового внеску у  вирішення  актуальних завдань водного господарства України у наступні роки.

За результатами зустрічі розпочалось  формування пакету  конкретних  пропозицій для Державного агентства водних ресурсів  щодо проведення в інституті  наукових досліджень  методологічної  та нормативної бази  економічної оцінки планів річкових басейнів, економічного обґрунтування сталих моделей формування корпоративних та холдингових структур у водогосподарській сфері, індикативної оцінки  ефективності водокористування по секторах економіки та забезпечення  постійного моніторингу цих показників у рамках реалізації планів річкових басейнів.