22 квітня 2021 року

09:37:32 22.04.2021 Назад

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ISCMEE 2021: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE,CIRCULAR MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (ODESA, UKRAINE)

16 квітня в режимі on-line відбулася Міжнародна конференція ISCMEE 2021: International conference on sustainable, circular management and environmental engineering (Odesa, Ukraine).  Участь в роботі конференції взяли провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. В рамках роботи конференції було обговорено низку важливих питань, а саме: домінанти інвестиційної та інноваційної політики забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу; моделі промислових екосистем гірничовидобувних регіонів, заснованих на принципах циркулярної економіки; стале використання природних ресурсів та інклюзивний розвиток курортів; методологію оцінки екологічної ефективності просторової організації сільських територій та інші.

Співробітники Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» прийняли активну участь в роботі конференції. Д.е.н., проф. Микитенко В.В. виступила з доповіддю «Управління сталим господарюванням за багаторівневою комбінаторикою гомеостатичних механізмів» (Control of sustainable management according to multilevel combinatorics of homeostatic mechanisms), старші наукові співробітники к.е.н. Ю. М. Маковецька та к.е.н., докторант А.А. Омельченко доповіли про «Перспективи екологічно безпечної механіко-біологічної обробки твердих побутових відходів в Україні» (Prospects for environmentally safe mechanical biological treatment of municipal solid waste in Ukraine).