23 квітня 2021 року

13:37:31 23.04.2021 Назад

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесик, д.с-г.н., проф. О. І. Жовтоног взяли участь у черговому он-лайн засіданні науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України. Відповідно до порядку денного, учасники засідання узгодили всі етапи розробки Водної стратегії України та розглянули пропозицій щодо підготовки Національної водної доповіді про стан водних ресурсів.

Голова науково-технічної ради Валентин Шліхта підкреслив важливість зазначених вище документів для розвитку водної галузі. Водна стратегія України повинна чітко визначати пріоритетні цілі розвитку водного господарства, шляхи та інструменти їх досягнення, індикатори оцінки результатів. Найбільший наголос було зроблено на необхідності залучення широкого кола зацікавлених сторін вже на рівні розробки документу.

Хвесик М. А.  запропонував підсилити робочу групу із розробки Водної стратегії України експертами, які мають практичний досвід підготовки важливих державних стратегічних документів. Жовтоног О. І. ознайомила учасників засідання із  європейським стандартом створення водної стратегії за участю зацікавлених сторін у форматі «золотого трикутника», який об’єднує  державні установи, науково-освітню експертну спільноту та представників бізнесу з метою підготовки фінального документу. У презентації, Ольга Ігорівна Жовтоног, представила алгоритм формування водної політики, як  ітераційний процес спільної роботи експертних команд та зацікавлених сторін на спеціальній інформаційно-комунікаційній платформі.

В кінцевому підсумку учасники наради вирішили: звернутися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо включення до складу робочої групи з розробки водної стратегії додаткових експертів; підготувати власні пропозиції до проекту документа розглянутого на засіданні науково-технічної ради.

Відділ економічних проблем водокористування

2021-04-23-133655