23 квітня 2021 року

13:40:16 23.04.2021 Назад

ПРОГРЕС УКРАЇНИ У РОЗРОБЛЕННІ ЗАВДАНЬ І ПОКАЗНИКІВ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ЦСР) ДО 2030 РОКУ

Указом Президента «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» було визначено, що «ЦСР на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проєктів прогнозних і програмних документів, проєктів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України». Результатом інклюзивного процесу адаптації ЦСР для України з урахуванням специфіки національного розвитку стала система ЦСР, що складається із 86 завдань зі 183 показниками для моніторингу показників досягнення ЦСР в Україні, який проводиться на щорічній основі. Аналіз даних ЦСР дозволяє своєчасно виявляти актуальні проблеми, визначати пріоритетність (черговість) вирішення завдань економічної політики, встановлювати взаємозв’язки між секторами для забезпечення синергетичного ефекту і згладжування потенційних протиріч.

Успішною може бути лише та політика, яка ґрунтується на доказовій базі (фактах і даних). У рамках реалізації Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 222, з метою забезпечення потреб користувачів (органи державної влади, наукові установи, громадськість, політики) щодо відстеження прогресу у досягненні сталого розвитку на офіційному вебсайті Держстату створено розділ «Цілі сталого розвитку», який містить інформацію щодо офіційних національних та міжнародних документів з питань ЦСР, дані та метадані по індикаторах ЦСР, відповідні публікації. Наявність якісних даних з високим рівнем дезагрегації надає змогу аналізувати інформацію про досягнутий прогрес або його відсутність у динаміці (та, відповідно, пов’язані з цим потреби), забезпечує підзвітність у відносинах між урядами та громадянами. Нині із 183 національних індикаторів 22 відповідають глобальним індикаторам, 72 є за суттю явища близькими до глобальних, а решта показників є національними, що більш релевантно відображають зміст завдання ЦСР, за яким здійснюється моніторинг.

Державною службою статистики за партнерського сприяння Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні та Вокс Україна 1 квітня та 15 квітня було проведено два вебінари – «Погляд у майбутнє: вимірювання та перспективи перегляду показників ЦСР» і «ЦСР після 2020: шлях попереду», в яких прийняла участь головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н, професор О. О. Веклич. Основна увага в серії цих вебнарів була присвячена обговоренню питань щодо конструктивного перегляду показників ЦСР в Україні таким самим чином, як вони зазвичай переглядаються в інших країнах європейського регіону. Показовим виявився аналогічний досвід експертів Молдови та міжнародних організацій, розкритий в їх презентаціях. Значний науковий та фаховий інтерес викликала презентація з порівняння прогресу України за глобальними та націоналізованими показниками ЦСР від аналітика Вокс Україна Ярослава Шургота. Надалі експерти з ВООЗ, Євростату, ЄЕК ООН, Секретаріату Кабінету Міністрів та Держстату сфокусували увагу на підходах до вимірювання ЦСР для покращення здоров’я населення в європейському регіоні та потенціалі України до перегляду показників і завдань ЦСР у цьому контексті, а також до оцінювання впливу пандемії COVID-19 на прогрес у досягненні ЦСР.

Посилання на відеозапис вебінару «Погляд у майбутнє: вимірювання та перспективи перегляду показників ЦСР» (мовою оригіналу): https://www.youtube.com/watch?v=1C6sW-YcqD0, а також на презентації з виступів: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/16fOhkuXhD-cEHnt5-xYqgvbDBz74f_38. Посилання на відеозапис вебінару «ЦСР після 2020: шлях попереду» (українською мовою):

https://youtu.be/4bWD39xAm0U, а також на презентації з виступів: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BNgzirvpWbnikCMeXkeKCfb0mEsI2Bs2

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник