18 травня 2021 року

21:57:41 18.05.2021 Назад

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР НА ТЕМУ«ВОДНІ РЕСУРСИ: ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА».INTERNATIONAL WORKSHOP«WATER RESOURCES: ECONOMICS AND POLICY»

В рамках фестивалю, присвяченого Дню науки в Україні, 14 травня 2021 року в Національному університеті водного господарства та природокористування було проведено Міжнародний науково-практичний семінар на тему «Водні ресурси: економіка та політика».

Участь у даному заході взяло більше ніж 90 зацікавлених фахівців, які представляли академічне й освітнє середовище, структурні підрозділи Державного водного агентства України і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, громадянське суспільство.

З вітальним словом до учасників звернулися ректор НУВГП Віктор Мошинський та проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків – Наталія Савіна.

У рамках роботи семінару було обговорено низку важливих питань, а саме: стан та перспективи розвитку водного господарства України; фінанси водокористування в умовах децентралізації: виклики та перспективи розвитку галузі; досвід впровадження міжнародних водних проектів в Україні за останні роки; оцінка споживання і торгівлі віртуальною водою; система сталого водокористування як складова національної економіки тощо.

Фахові та змістовні доповіді представили - Ігор Гопчак, Harsha Ratnaweera, Василь Голян, Наталія Закорчевна, Петро Скрипчук, Natalya Kovshun та ін.

Співробітники Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» прийняли активну участь в роботі заходу. Головний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку, д.е.н., проф. Микитенко В.В. виступила з доповіддю «Геополітичне просторове позиціювання України в контексті забезпечення сталого господарювання».

Як відзначили учасники семінару – дана ініціатива потребує подальшого продовження, адже реформування водного сектору та забезпечення сталого господарювання, в умовах асоційованого членства в ЄС, вимагає обміну досвідом, інтеграції зусиль та набуття нових знань і вмінь усіма зацікавленими сторонами.

Відділ методології сталого розвитку