20 травня 2021 року

09:32:49 20.05.2021 Назад

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – В ЦЕНТРІ УВАГИ НАУКОВЦІВ

Не зважаючи на постіндустріальний характер розвитку, у сучасних умовах важливу роль відіграють природні ресурси. Їх використання є важливим джерелом формування статей бюджету та валютних надходжень окремих держав, а для багатьох галузей економіки – базисом, який формує їх виробничі процеси, забезпечує зв’язки між секторами економіки. Наприклад, запаси нафти і газу стали важливим чинником економічного зростання країн Перської затоки, а також Норвегії та Росії. Крім паливних ресурсів, вагоме значення мають запаси інших корисних копалин. Вирішальну роль відіграють земельні ресурси та пов’язані з ними галузі.

Але реалії свідчать про формування нової тенденції використання не сировинних, а ринкових характеристик природних ресурсів, з чим пов’язується поступове набуття ними ознак ринкового активу. Подібні процеси стали можливими в результаті поступового зближення циклів природокористування і ринкових процесів (економіки). Ці цикли переслідують кардинально різні цілі: природні ресурси – підтримку цілісності та стабільності екосистем (одна з багатьох), ринковий цикл – формування прибутку.

Враховуючи високий рівень інтегрованості природно-ресурсного потенціалу до інших сфер розвитку, його основні характеристики також локалізуються і значною мірою визначаються економічними тенденціями, які не можливо врахувати і скоригувати, дотримуючись консервативних управлінських підходів. А це, в свою чергу, призводить до таких наслідків, як низькі характеристики використання наявного природно-ресурсного потенціалу. Досвід країн ЄС або США показує, що у цьому сенсі перспективним є використання фінансово-економічних важелів регулювання природокористування, які, крім досягнення економічного ефекту, формують і сприятливу екологічну дію. Особливо корисний такий досвід для України, коли вже є позитивні практики впровадження засад регулювання, які, однак, є точковими і не повною мірою розкривають свій потенціал дії через вплив поточних факторів.

Ці питання досліджено в монографії “Фінансово-економічні засади регулювання природокористування”, розробленій в Державній установі “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” за загальною редакцією академіка НААН України, доктора економічних наук, професора М.А.Хвесика.

 

А. М. Сундук, завідувач відділом проблем

економіки земельних і лісових ресурсів

Державної установи “Інститут

економіки природокористування

та сталого розвитку Національної

академії наук України”

д.е.н., с.н.с.

http://ua-ekonomist.com/19864-aktualn-pitannya-prirodokoristuvannya-v-centr-uvagi-naukovcv.html