12 липня 2021 року

22:58:52 12.07.2021 Назад

УЧАСТЬ В РОБОТІ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

7 липня 2021 року заступник директора інституту з наукової роботи, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Г.О. Обиход взяла участь в роботі акредитаційної комісії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «07 Управління та адміністрування» за третім рівнем вищої освіти в Національному науковому центрі  «Інститут аграрної економіки». Серед присутніх були: члени експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Мельник Л.Ю., Дубініна М.В., Захаров Д.М.; учасники освітнього процесу: декан економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор Діброва А.Д., віце-президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН, докторка економічних наук, професорка Ануш Балян, декан факультету обліку та податкового менеджменту, доктор економічних наук,  професор Бондар М.І. та ін.

Основні питання обговорення: оцінка кваліфікаційного рівня освітньої програми «07 Управління та адміністрування», її змістовне наповнення та професійне спрямування. Жваву дискусію викликали відповідність програми сучасним вимогам ринку праці, якість підготовлених спеціалістів та їх затребуваність суспільством.