3 травня 2022 року

22:08:53 03.05.2022 Назад

ПРИЙНЯТО ЗА ОСНОВУ ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ ЦІЛЬОВУ СОЦІАЛЬНУ ПРОГРАМУ «ПИТНА ВОДА УКРАЇНИ» НА 2022–2026 РОКИ»

Верховна Рада України прийняла у цілому Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що станом на сьогодні показник охоплення міст послугами централізованого водопостачанням практично в усіх областях становить майже 100%, за виключенням двох областей (Львівської – 95 % та Чернівецької – 91%).

Так, всього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів.

Разом із тим тільки 69% населення маються доступ до систем централізованого водопостачання, а 48 % – до систем централізованого водовідведення.

Подача води за графіком та використання привізної води здійснюється у 9 областях України, а це  майже 270 тис. осіб.

Існуючі системи централізованого водовідведення вкрай застарілі, побудовані з врахуванням значної перспективи на постійне збільшення обсягів стічних вод. Однак, за останні 20 років обсяги стічних вод зменшуються, що призводить до неоптимальних режимів роботи насосного та очисного обладнання, їх прискореного зносу та додаткових витрат підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення на електроенергію. При цьому, зазначені підприємства не мають змоги оновлювати насосне та енергетичне обладнання.

Дана кризова ситуація стала наслідком фізичного спрацювання значної кількості об'єктів водогосподарської та водоохоронної інфраструктури через недостатнє фінансування проектів їх модернізації, реконструкції та технічного переоснащення.

Такі негативні тенденції вимагають обґрунтування теоретичних та методологічних підходів до трансформації інституціонального середовища інвестиційного забезпечення сфери водокористування  та розробки стратегічних пріоритетів модернізації водогосподарського комплексу України, що дасть можливість розширити спектр форм, методів та джерел інвестиційного забезпечення сфери водокористування та підвищити результативність реалізації водогосподарських та водоохоронних проектів.

Необхідними та першочерговими завданнями в контексті вирішення проблеми є реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; доведення якості питної води до нормативних вимог; забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72415

 

Відділ економічних проблем водокористування