2 листопада 2022 року

18:14:02 02.11.2022 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ “НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА І.І. ЛУКІНОВА ТА СУЧАСНІСТЬ”

20 жовтня 2022 р. директор Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” доктор економічних наук, професор, академік НААН України Хвесик М.А. і завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів д.е.н. Сундук А.М. прийняли участь у роботі круглого столу “Наукова спадщина академіка І.І. Лукіновата сучасність”, організованого Національним науковим центром “Інститут аграрної економіки”.

У рамках виступу з доповіддю “Проблеми економіки природокористування у працях І.І. Лукінова” акцентовано увагу на тому, що питання економіки природокористування займають вагоме місце в дослідженнях вченого. Актуальним є доробок вченого в галузі вивчення земельної ренти, цінового регулювання розвитку аграрної галузі. Питання земельної реформи і особливості її перебігу теж грають вагому роль в розробках дослідника. Значну увагу зосереджено і щодо можливостей інвестиційного капіталу для економічних зрушень і реформ.

Ці питання актуальні і зараз, в умовах трансформацій аграрної сфери, пошуку нових шляхів і інструментів її розвитку. Акцентовано, що ці питання досліджуються в межах науково-дослідних тем Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, адже потребують свого вивчення і розроблення з метою формування нових засад розвитку аграрної галузі.