19 листопада 2022 року

11:26:01 19.11.2022 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ»

8 листопада 2022 р. завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” доктор економічних наук Сундук А.М. був запрошений до участі в проведенні круглого столу “Тенденції соціально-економічного розвитку м. Києва в умовах воєнного часу”, організованого Київською міською державною адміністрацією.

В рамках круглого столу обговорювалися актуальні питання розвитку міста під час воєнного стану. Важливими є питання екології і природних ресурсів. У рамках виступу з доповіддю “Екологічні проблеми міста Києва у воєнний період та їх економічні показники” досліджено можливі шляхи впливу війни щодо природних ресурсів міста. Зокрема, стосовно земельних ресурсів встановлено можливий вплив: 1. в районах, прилеглих до зони боїв (Оболонський район, Пуща-Водиця) внаслідок руху військової техніки, а також її горіння через потрапляння снарядів, відбувалося потрапляння до грунтів паливно-мастильних речовин, забруднення грунтів нафтопродуктами. 2. внаслідок обстрілів російськими військами об’єктів інфраструктури міста Києва теж фіксуються потрапляння до грунтів отруйних хімічних речовин, що можуть бути небезпечними. 3. під час вибухів (контакту снаряду з поверхнею грунту) руйнується верхній шар грунтів, що є більш цінним. 4. загрозу становить і механічне забруднення грунту залишками снарядів, вибухових пристроїв, що потрапляють до грунту і можуть спричинити погіршення їх стану.

Друга частина доповіді – можливості економічної оцінки цих впливів. Акцентовано увагу, що з метою проведення реальної оцінки збитків важливим є існування методики їх оцінювання. Тільки завдяки подібній методиці можливо встановити рівень заподіяних втрат для природних ресурсів, особливості їх прояву для різних складових.

Є вже зараз встановлені показники збитків?Є окремі методики дослідження, що використовуються державними і приватними організаціями. Акцентовано, що подібні дослідження проводяться і в рамках наукових тем Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. Щодо міста Києва, то під час оцінки рівня збитків для природних ресурсів важливо враховувати позиції: місто перебувало поза зоною бойових операцій, тому вплив щодо природних ресурсів є точковим, стосується окремих складових; при оцінюванні важливо враховувати, крім прямих збитків, і опосередковані; можливо, опосередковані збитки будуть більшими за прямі; важливо враховувати, що природний ресурс, крім сировинних позицій, має ще й ринкові позиції (можливість генерувати фінансові потоки, формувати прибутки, вартість, ренту) – це збільшить показники збитків.