20 лютого 2023 року

23:44:48 20.02.2023 Назад

ВАЖЛИВІСТЬ НОРМ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙ ДО ДЕРЖАВИ

В межах процедури компенсування збитків під час ведення війнидля держави важливим є правове регулювання цього процесу. Тільки завдяки подібній базі подальший рух фінансів буде логічним і досягне поставленої цілі. Система правового забезпечення передбачає наявність комплексу норм і заходів різного спрямування, основною метою яких виступає раціональне освоєння надходження компенсацій до держави. Юридичні норми і заходи, що розроблені, мають бути ефективними, що дозволить імплементувати окремі рішення освоєння надходження компенсацій.

Під час надходження компенсацій правове регулювання оперує поняттями норм і заходів. Закріплення норм щодо правового регулювання надходження компенсацій виступає важливим напрямом наукових досліджень. Крім фіксації порушень потрібно здійснити подальші кроки щодо розробки та прийняття національного законодавства. Зокрема, потребують правового закріплення в законах України такі поняття як “репарація”, “контрибуція”, “реституція”, “компенсація”.

Важливо наголосити, що українське законодавство не містить закріпленого поняття “репарація”, а тлумачення реституції і компенсації зосереджується переважно в цивільно-правовому розумінні, що не відповідає вимогам воєнного часу.

На нашу думку, варто було б розробити та ухвалити окремий закон щодо механізму регулювання, визначення, стягнення та надходження компенсацій до держави за завдані збитки навколишньому природньому середовищу. В цьому документі варто визначити: основні поняття, що стосуються природних ресурсів та їх оцінки; право на отримання компенсації (для прикладу, для громад, фізичних осіб, лісгоспів чи приватних підприємств); порядок оцінки знищених або пошкоджених об’єктів природного середовища та на їх основі надання заявок на компенсацію. Варто детально описати розміри та форми отримання компенсації, порядок їх надходження.

Поряд з цим, необхідно додатково розробити порядок проведення обстеження пошкоджених та втрачених об’єктів природного середовища, зокрема водних, лісових та земельних ресурсів. Виокремлення в окрему групу тимчасово непридатних для використання. Як приклад, заміновані лісові масиви чи земельні ділянки, непридатні в наслідок забруднення для експлуатації водні об’єкти тощо.

В цілому, гостро стоять питання щодо відповідності сучасного законодавства України кращим зарубіжним практикам, адже після завершення війни наступить час розгляду справ про притягнення винних осіб і держав до відповідальності, в тому числі, за збитки, завдані довкіллю, стягнення з них відповідних фінансів чи то у формі компенсацій, репарацій або проведення реституції. Тому важливо, аби українське законодавство не суперечило і відповідало стандартам держав-партнерів.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів