20 квітня 2023 року

18:39:00 20.04.2023 Назад

 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СХЕМ ПЛАТЕЖІВ ЗА ПОСЛУГИ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

 

З огляду на колосальні втрати для навколишнього природного середовища від воєнних дій в Україні, зростає актуальність впровадження інноваційних підходів до управління природокористуванням, здатних забезпечити відновлення природних ресурсів та територій. Одним із таких підходів може стати інструмент екосистемних платежів – зокрема за послуги водних екосистем.  

У міжнародній практиці широкого застосування набули чотири основні групи (схеми) платежів за послуги водної екосистеми: державні, приватні, державно-приватні та торгові. Найбільш актуальними для України є схеми приватних платежів, які є поширеними у світі та доволі простими в організації. Характерною особливістю таких схем є укладання добровільних угод між фермерами чи приватними особами про здійснення платежів в обмін на технічне обслуговування або відновлення функцій водної екосистеми. Форми транзакцій у приватних схемах включають прямі платежі, купівлю землі, розподіл витрат, придбання права на забудову земельної ділянки.

  • Прямі платежі. Прикладом цієї схеми є платежі, впроваджені установою водоканалу у м. Ередія (Коста-Ріка). З метою накопичення коштів для зміни практики управління водозбором, водоканал у щомісячні рахунки за комунальні послугиводоспоживачам додавав спеціальну комісію. При цьому 50% зібраних коштів інвестувалося у заходи зі збереження лісів і відновлення вододілу, а решта спрямовувалася на водну інфраструктуру та спеціальні дослідження. Інший приклад – діяльність компанії «Хенніц» (Швейцарія), яка сплачувала кошти приватним власникам лісу, аби ті не переводили свої ділянки на землі сільськогосподарського призначення.

Купівля земельних ділянок. Приватні особи або компанії можуть придбати земельну ділянку, якщо вони зацікавлені у посиленні водозбірних послуг екосистеми, розташованої вище за течією. При цьому після купівлі ділянки передбачається її передача в оренду колишньому власникові з метою реалізації необхідних екологічних заходів, які детально представлені у відповідній угоді. Прикладом такої схеми є платежі компанії Nestlé (Франція), організовані для охорони джерел бутильованої мінеральної води.

Розподіл витрат. Якщо практика землекористування вище за течією спричиняє погіршення якості води, власники земельних ділянок, розташованих нижче за течією, можуть погодитися розподіляти між собою витрати на компенсацію або винагороду землевласникам вище за течією, аби ті дотримувалися способу землекористування, необхідного для збереження чи відновлення послуг водної екосистеми в нижніх районах вододілу.

Придбання права на забудову землі. В межах цієї схеми право власності на земельну ділянку відокремлено від права її використання. Тобто лісовласник може продати право на забудову земельної ділянки, зберігаючи при цьому право власності на неї. У такому випадку у договорі купівлі-продажу права на забудову встановлюються обмеження щодо використання землі з метою захисту послуг водозбору. Прикладом є схема Програми управління нью-йоркським водорозділом р. Катскілл (США).

Міжнародний досвід реалізації схем приватних платежів за послуги водної екосистеми доводить потребу активізації впровадження подібних платежів у вітчизняну практику управління природокористуванням. Широкий вибір інструментів дає змогу оптимізувати їхнє застосування залежно від місцевих умов господарювання та потреб громади. Впровадження таких схем в умовах післявоєнної відбудови України також забезпечить більш екологічно безпечне використання ресурсів довкілля – зокрема функцій та послуг водних екосистем.

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,

 

к.е.н. с.н.с. Колмакова В.М.