1 червня 2023 року

12:13:44 01.06.2023 Назад

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ СТАЛОГО МАЙБУТНЬОГО ICSF-2023

Міжнародна конференція зі сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання (англ. International Conferenceon Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters – ICSF)  — це рецензована міжнародна конференція, яка є головним міждисциплінарним форумом для соціологів, економістів, інженерів та екологів, які представляють на ній результати своїх досліджень, ідеї, розробки та їх застосування для забезпечення сталого розвитку. ICSF займається внеском у всі аспекти сталого розвитку. Робота конференціїзосереджується на інноваціях для сталого розвитку в економіці, охороні навколишнього природного середовища та «зелених»технологіях, а також оцінці ефектів від запропонованих змін для корпорацій, урядів, навчальних закладів, регіонів і суспільства як на сьогодні, так і на майбутнє.

23-26 травня 2023 р. конференція ICSF відбулася у 4-й раз у м. Кривий Ріг (Україна) англійською мовою  в онлайн-режимі (Zoom-meeting). У заході взяли участь представники наукової та освітянської спільноти і бізнесу з різних країн, включаючи Україну. Від ДУ ІЕПСР НАН України у  секційному засіданні цієї конференції  на тему «Сталий соціально-економічний розвиток. Управління, законодавство та політика сталого розвитку» (англ. Sustainable Socioeconomic Development. Governance, Legislation and Policy for Sustainability), яке  було проведено 25 травня 2023 року, взяв учать провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку к.е.н., с.н.с., доц. Клиновий Д.В. Було представлено наукову доповідь«Трансформація національної фінансової системи України: осмислення та шляхи інтеграції до сталості» (англ. Transformation of the National Financial System of Ukraine: Comprehension and Ways оf Integration to Sustainability).

2023-06-01-121215166

У науковій доповіді охарактеризовано вимоги до екологічної модернізації економіки нашої держави, які визначаються оновленим національно-визначеним внеском України до Паризької угоди до 2030 р., ідентифіковано необхідні для цього фінансові ресурси, механізми та інструменти сталого фінансування.  Висвітлено підходи до організації сталої фінансової системи в Україні, яка ефективно забезпечуватиме  фінансовими ресурсами сталий розвиток держави та її регіонів,деталізовано алгоритм побудови в Україні національної системи сталих фінансів, окреслено базові механізми сталого фінансування, включаючи  «зелені» фінансові інструменти і ринки, платформу сталих фінансів, «зелену» таксономію проєктів та систему управління соціальними та екологічними ризиками (ERSM) у фінансовій сфері. Запропоновано рекомендації і доповнення до Дорожньої карти Політики НБУ щодо розвитку сталого фінансування до 2025 року в частині запровадження механізмів суверенного фінансування сталого розвитку України, оновлення національного законодавства про екологічне страхування та структуризації вимог до сталої фінансової діяльності в розрізі відповідального інвестування, сталого банкінгу і страхування, а також побудови сталого фінансового ринку у нашій країні.

 

Відділ методології сталого розвитку,

к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий