8 червня 2023 року

20:08:20 08.06.2023 Назад

УЧАСТЬ В РОБОТІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ, ФІНАНСАХ І ПІДПРИЄМНИЦТВІ»

18 травня 2023 року завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” доктор економічних наук Сундук А.М. прийняв участь в роботі науково-практичної конференції “Цифрова трансформація в економіці, фінансах і підприємництві”.

В рамках роботи конференції обговорювалися актуальні питання розвитку фінансової системи в умовах кризових явищ, цифрового підприємництва, а також економіки міста в умовах воєнного стану. У процесі виступу з доповіддю “Екологічний урбанізм в системі планування розвитку сучасних міст” було визначено аспекти взаємодії міста і природного середовища. Зокрема, зазначено, що зараз кожне місто стикається з проблемою взаємодії штучних об’єктів (будівлі, дороги, ….) і природних. За умови урбанізації часто буває, що штучні об’єкти переважають, адже треба будувати нові будинки, розвивати економіку, щоб були нові робочі місця, розвивати соціальну інфраструктуру. Іншими словами, потреби економіки переважають.

Але, з часом, міста постають певними штучними структурами, зі скла і бетону, з чужим середовищем, некомфортними умовами. Крім того, і природне середовище в подібних містах займає тільки окремі “острівці”, що кожного року зменшують свою площу під впливом економіки.

З метою збалансування в містах штучних і природних систем розроблено концепцію екологічного урбанізму. Зараз можливо виокремити ряд тлумачень, разом  з тим, узагальнююче визначення цього поняття може звучати як система планування і побудови міст, що передбачає в своїй основі  можливість максимального врахування екологічної складової (і взаємодії з природним середовищем). Врахування і взаємодія може реалізуватися завдяки впровадженню окремих проектів.

В цій системі можливі заходи базового й інноваційного рівня. Перший рівень передбачає можливості розширення площі природних систем в містах консервативними методами – збільшення площ зелених насаджень, парків, скверів тощо. Другий рівень – це вже нові методи – вертикальні сади, зелені дахи, нові ландшафтні форми, тощо. Але, що важливо, - і в першому, і в другому випадку, розширення площі природних систем йде шляхом використання природних ресурсів, які, під впливом економічних формацій, можуть змінювати свої властивості (позиції).

Зміст цих процесів полягає в тому, що в сучасних умовах змінюється розуміння природного ресурсу. Як показує досвід, за індустріальної економіки природні ресурси задовольняли потреби споживачів у аграрній продукції, водопостачанні, важливою була продукція лісу тощо. Переважаючою була споживацька функція.

За постіндустріальної економіки акценти почали поступово зміщуватися (дрейфувати) у бік інкорпорації до сфери використання й інших (крім сировинних) властивостей природного ресурсу. Можемо говорити, що природний ресурс під впливом процесів постіндустріалізації і економізації поступово розширює спектр своїх властивостей і функцій. Зокрема, поступово формується тенденція до посилення ринкових позицій – можливість входження до зони впливу приватних компаній, актуалізація вартісних характеристик, генерація фінансових потоків тощо.

Важливо, що для міст природний ресурс, враховуючи розширення своїх властивостей і функцій, може позиціонуватися як із сировинними позиціями, а також як актив ринкової економіки. Природний ресурс як актив ринкової економіки є більш прогресивним, але потребує необхідної ринкової інфраструктури – певних ринкових “ліфтів”, що уможливлять розкриття нових властивостей і функцій. Що це за “ліфти”? Це розвинуте інституціональне середовище, працюючі ринки (зокрема, фінансові), бізнес-умови, можливістю співпраці з сервісними структурами.

Використання інструментів екологічного урбанізму дозволить містам забезпечити більш збалансований розвиток, коли економічні системи й екологічні не перебуватимуть в конфлікті, а розвиватимуться шляхом взаємодоповнюваності (компліментарності). Це важливо для сучасних міст, які намагаються дотримуватися балансу з природним середовищем. І платформа й інструменти екологічного урбанізму сприяють цьому.