21 червня 2023 року

17:09:34 21.06.2023 Назад

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

На сьогоднішній день соціогуманітарна проблематика охоплює широке коло наукових досліджень, включаючи такі наукові напрями, як соціологія, психологія, політологія, державне управління і місцеве самоврядування, соціальні комунікації, історія, філологія, педагогіка, філософія, а також економіка і менеджмент. У контексті забезпечення сталого розвитку, найактуальнішими напрямами соціогумантіарних досліджень є подолання негативних наслідків світової пандемії COVID-19, мінімізація  кліматичних змін, вирішення проблем бідності і голоду, демографічних проблем перенаселення та урбанізації, збереження темпів економічного розвитку в умовах деградації природних ресурсів, стабілізація фінансових процесів і подолання наслідків фінансових криз, а також використання можливостей інноваційного розвитку та адекватне реагування на  загрози і виклики Четвертої промислової революції, включаючи, зокрема проблематику штучного інтелекту.

Цим та іншим проблемам було присвячено X Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи», яка відбулася 01-02 червня 2023 р. у Дніпровському державному технічному університеті в м.Кам’янське на кафедрі соціології Дніпровського державного технічного університету. До участі в конференції було запрошено  науково-педагогічних співробітників закладів вищої освіти, науковців, аспірантів і докторантів, здобувачів вищої освіти, фахівців у відповідних галузях знань, публічних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і громадських організацій тощо. В рамках роботи конференції у якості окремого заходу було проведено Круглий стіл «Суспільні виміри трансформаційних змін в геополітичному просторі». Конференція відбулася в очно-дистанційному режимі з використанням платформи ZOOM.

У заході із доповіддю на тему «Формування системи сталих фінансів у господарському просторі України» взяв  участь п.н.с. відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України, к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клиновий. У своєму виступі він охарактеризував можливості побудови у господарському просторі на муніципальному, регіональному та загальнодержавному рівнях господарського простору України системи сталих фінансів на основі рекомендацій ПРООН та Політики НБУ щодо розвитку сталого фінансування до 2025 року. Доповідач окреслив  механізми та інструменти організації системи сталих фінансів на основі запровадження таксономії проектів сталого розвитку; поширення «зелених» фінансових інструментів, розкриття інформації про сталу фінансову діяльність установ і організацій; побудови системи управління кліматичними ризиками у фінансовій діяльності та формування системи сталих фінансових установ і платформи сталих фінансів.

Особливий наголос у доповіді було зроблено на  соціогуманітарних пріоритетах національної системи сталих фінансів в Україні, включаючи організацію сталого фінансування просторового розвитку України, забезпечення фінансовими ресурсами малого і середнього бізнесу, реконструкцію пошкодженої в результаті бойових дій транспортної, виробничої та поселенської інфраструктури, фінансування форсайт-проєктів сталого просторового розвитку на основі публічно-приватного партнерства,  організацію відповідальної фінансової поведінки зацікавлених сторін на основі запровадження у нашій держав європейської «Зеленої» таксономії сталих видів господарської діяльності.

2023-06-21-170648887

 

Відділ методології сталого розвитку,

 к.е.н., с.н.с. Д.В.Клиновий