25 червня 2023 року

21:04:02 25.06.2023 Назад

ІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МІСТОБУДУВАННІ (STUE-2023)

8–10 червня 2023 р. відбулася ІІ Міжнародна конференція з інтелектуальних технологій у містобудуванні «Смарт-технології в міській інженерії» (STUE-2023).

Конференція, організована Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, мала на меті об’єднати провідних учених, дослідників і практиків з усіх галузей економіки для обміну досвідомта результатами науковихдосліджень щодо застосування інтелектуальних технологій для організації міського простору. Окрема частина конференції була присвячена проблемам комплексної реабілітації територій, які постраждали від військових конфліктів і стихійних лих.

Тематика конференції включала такі основні напрями:

-        транспортні технології та логістика (інтелектуальні транспортні системи, мультимодальні перевезення, передова інфраструктура й управління дорожнім рухом, БПЛА, електричні транспортні засоби й електрифікація транспорту);

-        інженерія та виробництво (смарт-виробництво і стратегія «Промисловість 4.0», обчислювальні методи, штучні нейронні мережі та нечітка логіка, інтелектуальні виробничі системи, автоматизація і робототехніка, електротехніка, проектування та моделювання, комп’ютерне проектування, системи управління інформацією, методи оптимізації в техніці);

-        смарт-міста, енергетика, навколишнє середовище та сталий розвиток (цифрове місто і розумне зростання, системи SmartGrid та смарт-управління, відновлювані джерела енергії та мобільність джерел електроенергії, сталі електроенергетичні системи, екологічний менеджмент і сталий розвиток, технології екологічного моніторингу, розумні системи освітлення й регулювання, смарт-послуги для смарт-міст, управління цифровими проектами);

-        інформаційні технології та наука про бази даних (комп’ютернізображення та їх обробка, аналіз великих баз даних, методи роботи з хмарними технологіями, швидкісна обробка даних, системи моделювання та розробки програмного забезпечення, кібербезпека, телемедицина, віртуальне навчання).

Основними доповідачами стали Бертран Пікар (голова фундації «SolarImpulse», Лозанна, Швейцарія), Євген Гаврилов (виконуючий обов’язки генерального директора компанії «Антонов», Київ, Україна), Філіп М’юзер (представник компанії MeuserArchitektenGmbH, Берлін, Німеччина), Ольга Каніщева (науковий співробітникУніверситетуФрідріха Шіллєра, Єна, Німеччина), Іван Кондратюк (менеджер проектів водневих проектівТОВ «ДженералЕнерджіКомпані», Харків, Україна) та багато інших.

Від Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» з доповіддю «Структурна оцінка природного багатства України та її регіонів» виступила завідувач відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н., с.н.с. М.В. Ільїна. Співавтори доповіді – директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» академік НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесик та завідувач відділу методології сталого розвитку д.е.н, проф. І.К. Бистряков.

Більш докладно з інформацією про західможна ознайомитися за посиланнямhttp://stue.kname.edu.ua/.

 

Завідувач відділу екосистемного оцінювання

природно-ресурсного потенціалу

д.е.н., с.н.с. М.В. Ільїна