7 липня 2023 року

22:41:26 07.07.2023 Назад

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

Попри суттєве значення екосистем та продукованих ними послуг для життєдіяльності населення, соціального та економічного розвитку, в Україні дотепер відсутні правові, інституційні та економічні механізми для реалізації державного управління щодо екосистемних послуг. Зокрема, бракує достовірних даних та інформації про стан екосистем та екосистемних послуг на місцевому, регіональному та національному рівнях; не налагоджена організаційна система для їх отримання з метою прийняття адекватних управлінських рішень; не реалізовано екосистемний підхід у галузевій політиці всупереч Основним засадам (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затверджених Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII; відсутня еколого-економічна оцінка екосистем та їхніх послуг, унаслідок чого внесок природного капіталу ігнорується у оцінюванні ВВП та соціально-економічного зростання; відсутні фінансові механізми (зокрема, плата за екосистемні послуги та відшкодування за їх втрату), запровадження яких стимулює в процесі здійснення господарської діяльності ефективно підтримувати / відновлювати екосистеми, а відтак і надання ними якісних послуг.

Започатковує подолання цих і пов’язаних інших проблем Концепція державної політики з впровадження екосистемних послуг, розроблення якої ініційовано Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Згідно за наказом Міндовкілля № 274 (з додатками) від 01.05.2023 р. створена Робоча група з напрацювання концепції державної політики впровадження екосистемних послуг, до складу якої включено д.е.н., професора, головного наукового співробітника відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу О.О.Веклич (https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/274n.pdf; https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/05/GO-VEL-eksperty-shhodo-ekosystemnyh-poslug.docx). Робоча група складається з науковців, фахівців, представників громадських природоохоронних організацій.

Розроблення Концепції державної політики з впровадження екосистемних послуг відповідає міжнародним, зокрема євроінтеграційним зобов’язанням України щодо реалізації сталих галузевих політик у сферах сільського, лісового, водного та рибного господарства, туризму, а також у сфері збереження біорізноманіття.

 

Веклич О. О., д.е.н., професор, головний науковий співробітник

відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу