5 серпня 2023 року

23:01:24 05.08.2023 Назад

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Приватний капітал має прояв в системі певних рівнів (L). Крім первинного рівня, який базується переважно на використанні сировинних позицій і низьких проявів ринкових, інші, – більш високі рівні L, оперують зростаючими величинами ринкових, що веде до того, що природний ресурс поступово включається до тих сфер підприємництва, в яких акценти зосереджуються на ринкових властивостях природного ресурсу, його спроможності генерувати фінансові потоки. Зазвичай, це можливе, коли природний ресурс, маючи розвинений спектр ринкових позицій, взаємодіє з бізнесом, фінансовим сектором і такими можливостями визначається вторинний (L2) рівень. Вторинний – тому, що після первинного, він оперує вже більшими показниками ринкових позицій, він виступає мов наступний крок в русі природного ресурсу по шляху підприємництва. При цьому, в структурному відношенні вторинний рівень представлений – акціонерними товариствами, земельним банком, приватним банком, страховими компаніями тощо.

Потрібно відзначити, що в теперішніх умовах економічного розвитку, важливим фактом виступає можливість ефективного інтеграції природного ресурсу (земельних, лісових) до банківського сектору. Не зважаючи на певні складнощі, в Україні вже зараз є численні приклади цього, оскільки такі процеси в історичному плані не нові. Зокрема, для земельних ресурсів, що мають свою специфіку із-за багатофункціональності, ще до 1917 р. успішно працював Харківський земельний банк, який став зразком для інших акціонерних земельних банків. Із незалежністю країни та становленням ринку землі, ці практики стали поширенішими, як приклад, такі банки, як “УКРСІББАНК”, “УКРГАЗБАНК” мають реальні кейси фінансування купівлі земельних площ, однак перелік цих операцій за участі земельних ресурсів є не високим. Це пов’язано з певними етапами формування ринку землі в Україні, а також низькою правовою забезпеченістю та культурою підприємництва. Якщо в Україні тільки налагоджується розвиток банківського сектору у сфері природокористування щодо фінансування, то в Європі ці операції є більш звичайними і масштабними. Зокрема, в Нідерландах було засновано спеціалізований банк – “РАБОБАНК”, що формує до 90% фінансових ресурсів для аграрного сектору країни, які сформовані на принципах сталості.

Лісовий сектор також має мати важливу роль в розвитку банківських установ України, оскільки крім економічних показників, актуальними тут також виступають і можливості дотримання екологічних складових та загалом принципів сталості. Зазначимо, що закордонні банківські структури, в порівнянні з українськими, краще та більше підтримують екологічні проекти скеровані на дотримання принципів сталості, оскільки працюючи з природним ресурсом, банк зобов’язаний орієнтуватися на ці принципи. Крім цього, для них є актуальним і позиціонування банку як такого, що дбає про забезпечення сталого розвитку, дружнього до екології.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів