12 вересня 2023 року

21:27:46 13.09.2023 Назад

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ 2023 Р.

Не зважаючи, що з початком російського вторгнення 2022 р. ризик війни знайшов свій прояв, можливо виокремити ще цілу групу ризиків і загроз для розвитку. Вони виникають в системі стосунків між державами і приватними структурами, національними і наднаціональними формуваннями. Ці загрози, під час свого поширення, можуть спровокувати і інші небезпеки, що пов’язані з ними навіть опосередковано. З метою формування превентивних заходів важливими виступає аналіз і оцінка можливих ризиків і загроз.

Згідно з висновками Доповіді про глобальні ризики 2023 р. (The Global Risks Report 2023) фіксується повернення старих, звичайних ризиків, які минулими роками були збалансовані превентивними заходами – інфляція, торгові війни та ін. З-поміж можливих ризиків важливу роль відіграють екологічні, пов’язані зі зміною стану навколишнього природного середовища.

Серед загроз важливою є зміна клімату та пов’язані з цим процеси, до яких можливо зарахувати: надзвичайні ситуації природного походження, кризу природних ресурсів, руйнування екосистем та ін. Як показує оцінка експертів Доповіді, в найближчі 10 років вага екологічних ризиків буде посилюватися. Серед 10 можливих ризиків перші 4 ризики будуть екологічними за походженням – і вони будуть важливішими за такі, як геоекономічна конфронтація і кібербезпека.

З проблемою використання природних ресурсів пов’язуються питання продовольчої і паливної кризи. У звіті акцентовано, що продовольство стало зброєю війни в Україні. Зазначимо, що суттєво впливає на можливості продовольчої безпеки війна в Україні і блокування Росією зернових коридорів. Не зважаючи на важливість цих питань і наявні важелі впливу на країну-агресора, західні організації виявилися не спроможними змінити ситуацію.

Але, хоч і є така ситуація, варто формувати можливі методи і шляхи її вирішення, адже Україна виступає гарантом продовольчої безпеки для ряду країн Близького Сходу і Африки.

Також, експерти прогнозують, що можливим є формування потенційної “полікризи”, яка буде нашаруванням кризових явищ різного походження (природних, економічних та ін.).

Режим доступу до ресурсу: https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023

 

Анатолій Сундук,

д.е.н., с.н.с.

завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів