5 жовтня 2023 року

19:56:18 05.10.2023 Назад

СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ О. М. АЛИМОВА

29 вересня 2023 року у конференц-залі Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи (м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 60) у змішаному режимі (on-line та off-line) відбулася сесія Загальних зборів Відділення економіки НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України Олександра Миколайовича Алимова (30.09.1923 – 05.04.2023).

Відкрила сесію Загальних зборів зі вступним словом академік-секретар Відділення економіки НАН України академік НАН України Елла Лібанова.

За програмою сесії було надано слово учасникам зборів з виступами:

«Академік Алимов – людина, вчений, організатор науки» (акад. НАН України Валерій Геєць);

«Вклад О. М. Алимова у розвиток української економічної науки (Донецький період життя)» (акад. НАН України Олександр Амоша)

«Наукова спадщина академіка О. М. Алимова – внесок у розвиток продуктивних сил України» (чл.-кор. НАН України Андрій Коваленко).

Зі спогадами про акад. НАН України О. М. Алимова виступили також: президент ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України акад. НАН України Т. І. Єфименко; гол.н.с. Інституту демографії та проблем якості життя НАН України д.е.н., проф. В. В. Микитенко; заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України д.е.н., проф. О. Ф. Новікова; радник при дирекції ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» чл.-кор. НАН України А. І. Даниленко;учений секретар Відділення економіки НАН України чл.-кор. НАН України С. І. Князєв та інші.

У своїх виступах учасники зборів висвітлювали вагому керівну, організаторську, науково-дослідну діяльність акад. НАН України О. М. Алимова на ниві вітчизняної науки та освіти, наукової експертизи, популяризації результатів досліджень, віддали шану пам’яті його постаті як учасника бойових дій під час Другої світової війни та активного науково-громадського діяча.