5 листопада 2023 року

13:29:04 06.11.2023 Назад

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

На сьогодні пріоритети розвитку України орієнтовані значною мірою на реконструкцію  національного господарства  в умовах дії загроз і ризиків воєнного, економічного, екологічного та соціального характеру.  Прискорене відновлення економіки пов’язується із консолідацією зусиль усіх зацікавлених сторін господарського процесу, застосуванням сучасних цифрових технологій та інструментів і механізмів публічно-приватного партнерства, модернізацією фінансової системи держави тощо. Сказане вимагає, зокрема, зміни філософської парадигми господарювання з переходом до найновітніших постнекласичних філософських підходів, які відкривають можливості врегулювання кризових ситуацій і вирішення господарських протиріч через відповідне збалансування інтересів стейкхолдерів.

Розгляду цих та інших проблем була присвячена VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні», яка відбулася 2-3 листопада 2023 року на базі  Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Основними тематичними напрями роботи конференції були: публічне управління та економіка в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних викликів; туризм та готельно-ресторанна справа; досвід країн ЄС та практика України; пріоритети екологічного розвитку в процесі реалізації Європейського зеленого курсу; розвиток фінансової системи України в умовах євроінтеграції; вплив сучасних геополітичних процесів на розвиток світового господарства та міжнародних економічних відносин, а також актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах становлення інформаційного суспільства.

Відповідно до Угоди про співробітництво між відділом методології сталого розвитку ІДПЯЖ НАН України та кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.І.Вернадського, на конференції було представлено спільну доповідь  зав. відділом д.е.н., проф. І.К.Бистрякова, пров. наук. співроб., к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клинового та зав. кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В. І. Вернадського к.е.н., с.н.с., доц. І.О.Петровської на тему «Управління природними активами в «зеленій» економіці: постнекласичний підхід». У доповіді було висвітлено проблематику застосування постнекласичних принципів мета-модерну в управлінні природно-антропогенними територіальними системами, включаючи методологічні підходи до упорядкування простору життєдіяльності діяльності шляхом одночасного забезпечення інтересів суспільства та збереження довкілля через постійне узгодження інтересів зацікавлених сторін за допомогою інформаційно-комунікаційних платформ взаємодії стейкхолдерів, а також через поширення публічно-приватних відносин. 

Доповідачі наголосили на необхідності інклюзії природних ресурсів до господарського обігу механізмами реконструктивної економіки та перетворення їх на повноцінні активи з урахуванням факторів безпеки, доходності, екологічної та соціальної цінності ресурсу. Було зазначено, що для організації процесу співпраці зацікавлених сторін мають бути створені інформаційно-комунікативні платформи взаємодії влади і бізнесу, на яких природно-ресурсні об’єкти територіальних утворень могли б бути представлені як об’єкти інтересів зацікавлених сторін і активи, тобто джерела можливих економічних, екологічних та соціальних вигод для територіальної економіки.

2023-11-06-132828399

Відділ методології сталого розвитку