26 листопада 2023 року

16:51:26 26.11.2023 Назад

 

СХЕМА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

На основі теоретико-методологічних міркувань про кластерну стратегію просторового розвитку територіальних утворень (господарських систем) пропонується до використання загальна схема її імплементації у рамках забезпечення умов функціонування моделі збалансованого відтворення процесу господарювання (рис.1).

2023-11-26-164905954

За наданою схемою кластерний підхід пронизує, у першу чергу, складові загального простору територіального утворення, включаючи економічний, екологічний та соцієтальний простори. За логікою, у кожному з визначених складових, мають формуватися кластери, що відображають специфіку їх функціонування. Однак вони повинні бути гармонізовані із загальними трендами, які задаються моделлю просторового розвитку територіальної господарської системи. Відповідно до цього маємо можливість сформувати досить завершений, своєрідний територіальний кластерний комплекс. На кінці визначеного на схемі ланцюга передбачається блок, пов'язаний із механізмами управління територіальним кластерним комплексом. Саме через нього відбувається необхідне коректування процесу кластерізації та упорядкування просторового розвитку територіального утворення у цілому.

Важливим аспектом є адаптація зазначених поглядів до вирішення проблеми просторового розвитку територіальних господарських систем у повоєнний період. Тут на порядку денному стає питання самозабезпечення процесу кластеризації в умовах дефіциту фінансових ресурсів.  Значною мірою його можна вирішити у разі поєднання кластерного підходу з підходом щодо використання наявних територіальних природно-ресурсних активів. Зазначений принцип їх поєднання відображено на рис. 2.

2023-11-26-164955846

Головним у цієї схемі є те, що два цих підходи не входять у протиріччя, оскільки орієнтовані на забезпечення єдиного цільового напряму, а саме, покращення якості життя населення за рахунок активізації процесів самовідтворення у рамках більш широкого тренду, який пов’язаний з інклюзивної економікою.

Кластерний підхід і підхід з визначення природно-ресурсних активів, мають два напрями впливу: перший – на окремі диференційовані складові простору; другий – на інтегральний (загальний) простір територіального утворення. Якщо перший з них відображає та має прямий вплив, тобто передбачає визначення специфіки окремих видів складових простору, то другий напрям носить, значною мірою, опосередкований характер і впливає у цілому на процес формування інтегрального простору територіального утворення через процес його фінансизації.

Саме за таких обставин створюємо умови для активізації процесів самовідтворення територіальних утворень, що максимізує можливості поступового, але суттєвого покращення якості життя населення та є головним для повоєнного періоду. Як видно, у цих процесах провідну роль відіграє фінансизація, тобто насичення фінансовими ресурсами і відносинами територіального господарського простору.

 

Відділ методології сталого розвитку