26 листопада 2023 року

16:55:25 26.11.2023 Назад

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В Україні світоглядна парадигма сталого землекористування знаходиться у стадії активного формування. Її принциповою ознакою є орієнтація на досягнення оптимального балансу між трьома складовими використання земель – економічною, соціальною та екологічною. У той же час під сталим землекористуванням розуміється система організації використання й охорони земель та інших природних ресурсів і біорізноманіття, а також і земельних відносин. Відзначене має відповідати потребам загального суспільного розвитку, котре передбачає упорядкування взаємодії сукупності факторів, які наприкінці забезпечують задоволення матеріальних і духовних потреб нинішнього та прийдешніх поколінь.

Саме проблематиці організації системи сталого землекористування у новітніх умовах України було присвячено IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи», яка відбулася 16-17 листопада 2023 року в Інституті землекористування Національної академії аграрних наук України. Значне місце на конференції було відведено питанням воєнного та повоєнного періодів щодо збалансування соціальних, екологічних та економічних факторів землекористування шляхом реалізації відповідних заходів інституціонального та фінансового характеру.

На пленарному засіданні конференції завідувач відділу методології сталого розвитку Інституту демографії та проблем якості життя НАН України д.е.н., проф. І.К Бистряков виступив із науковою доповіддю на тему «Управління землекористуванням у рамках концепту сталого господарювання». Доповідачем було зроблено особливий акцент на інклюзії земельних ресурсів у процесі реконструктивного розвитку України.

2023-11-26-165401489

У роботі секційного засідання взяв дистанційну участь п.н.с. відділу методології сталого розвитку, к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий. Ним було представлено підготовлену у рамках Угоди про співробітництво між відділом методології сталого розвитку ІДПЯЖ НАН України та кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.І.Вернадського спільну доповідь із зав. кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.І. Вернадського к.е.н., с.н.с., доц. І.О.Петровською на тему «Сутнісні ознаки земельних ресурсів як природно-ресурсних активів».

2023-11-26-165444294

У своїх виступах співробітники відділу методології сталого розвитку охарактеризували інноваційну парадигму реконструктивного розвитку національної господарської системи, а також, у цьому контексті, розкрили базові підходи до організації сталого землекористування. Крім того, увагу учасників конференції зосереджено на історичних етапах розвитку поглядів на природні активи, з розкриттям їх сутнісних ознак. У цьому ключі, доповідачі охарактеризували механізми та інструменти капіталізації земельних ресурсів та їх інклюзії у господарській обіг у якості активів територіальної економіки.

 

Відділ методології сталого розвитку