26 листопада 2023 року

16:58:00 26.11.2023 Назад

УЧАСТЬ В РОБОТІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ”

24 жовтня 2023 р. завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” доктор економічних наук Сундук А.М. прийняв участь в роботі науково-практичної конференції “Інноваційні системи землеробства та землекористування”.

В рамках роботи конференції обговорювалися актуальні питання функціонування аграрного виробництва, нові підходи до його розвитку. У процесі виступу з доповіддю “Питання капіталізації земельних ресурсів в повоєнний період” визначено базові аспекти процесу капіталізації земельних ресурсів. Зокрема, акцентовано увагу, що процес капіталізації в загальному значенні є явищем, що обумовлюється впливом цілого ряду процесів. Його формують і визначають загальна політична ситуація в державі, параметри економічного ландшафту. Як показує практика, вплив цих процесів є несприятливим, що формує аналогічний вплив для процесів капіталізації.

Показано можливості обчислення рівня капіталізації земельних ресурсів шляхом використання показника – коефіцієнта формування капіталізації. Проведені розрахунки показали, що в загальнодержавному вимірі коефіцієнт за 2020 р. склав 0,1604. Враховуючи це, можливості до прояву процесів капіталізації у сфері землекористування держави і регіонів не є задовільними.

Регіони держави суттєво диференційовані за показником формування капіталізації.  Тільки 9 регіонів перевищують рівень держави. Показники решти регіонів є меншими. Максимальні показники притаманні м. Києву (0,9371) і Дніпропетровській області (0,4155).

Інший полюс за коефіцієнтами формують переважно південні і західні регіони. Вони, в силу впливу різних процесів, не показують високі показники економічного розвитку, що формує низькі коефіцієнти можливості прояву капіталізації.

Шляхом поліпшення ситуації є розбудова інституціональної сфери і важливих інструментів, що забезпечить можливість переходу земельних ресурсів до нового рівня функціонування – в умовах ринкового середовища. За цих обставин поліпшаться і показники капіталізації. Важливою умовою виступає формування ринкових ліфтів, спроможних забезпечити підтримку процесів капіталізації для регіонів. Ними можуть виступати спеціальні правові норми в цій галузі, регуляторні документи, спроможні полегшити капіталізацію, організаційні структури, система пільг і преференцій.