11 грудня 2023 року

11:28:03 11.12.2023 Назад

ШКОЛА НАЛЕЖНОГО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТРЕНІНГ «ПРОЄКТ – КОРИСНА СПРАВА»

Найсучасніші підходи до організації публічного управління орієнтовані на полісуб’єктний підхід та широку співпрацю органів публічної влади з усіма зацікавленими сторонами господарського процесу, включаючи бізнес-структури, громадські об’єднання та населення напряму. У системі полісуб’єктного управління відграють провідну роль принципи належного врядування (GoodGovernance), які передбачаютьпартисипативну участь населення і бізнесу у прийнятті управлінських рішень, прозорість цього процесу, прийняття рішень консенсусом, верховенство права й відповідальність учасників за кінцеві результати господарювання. Запровадження вищезгаданих принципів вимагає підготовки для системи публічного управління кваліфікованих фахівців, які володіють методологією і практикою належного врядування для реалізації різноманітних проєктів територіального розвитку. Також важливим завданням є ознайомлення із базовими засадами належного врядування представників бізнес-структур та громадських об’єднань з метою налагодження їх ефективної співпраці з органами публічного управління.

2023-12-11-112707311

З метою ознайомлення працівників органів місцевого самоврядування, представників бізнесу та громадських організацій з теоретичними та практичними підходами належного врядування у Гостомельский об’єднаній територіальній громаді започаткованоспільний проєкт«Школа належного місцевого самоврядування» у рамках меморандуму про співпрацю Гостомельскої селищної військово-цивільної адміністрації, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  ГО «Сходи в майбутнє». ГО «Цифрова агенція е-Екологія» та ряду інших організацій.

У рамках цього проєкту п.н.с. відділу методології сталого розвитку Інституту демографії та проблем якості життя  НАН України, к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клиновим спільно із завідувачемкафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО УМО НАПН України, к. н. з держ.упр., доц.,  Головою громадської організації «Наукова установа Цифрова агенція е-Екологія»  В.В.Морозом  2 грудня 2023 року проведено навчально-практичний тренінг з проєктного менеджменту «Проєкт – корисна справа» для представників місцевої влади, бізнесу і громадських організацій Гостомельської ОТГ.

2023-12-11-112738293

Цілями тренінгу булиформування навичок проєктування продукту, стратегічного й тактичного проєктного управління, ефективної комунікації у середовищі реалізації проєкту. В рамках тренінгу було опрацьовано проєктні ідеї створення просвітницького хабу цифрової грамотності для громадян похилого віку, відкриття оздоровчо-спортивного майданчику у міському парку та створення молодіжного простору в громаді. У результатів учасники тренінгу оволоділи інструментами конкретизації й критеріального опису проєктної ідеї, цілей і  результатів проєкту. Учасниками було відпрацьовано на конкретному прикладі проєкту соціального підприємництва багаторівневепроєктуванняпроєктного продукту за пірамідою Р.Ділтса; формування покрокових проєктних стратегій досягнення проєктного результату; експрес-дизайну проєкту тощо. У матеріалах тренінгу було використано науково-практичні  розробки відділу методології сталого розвитку ІДПЯЖ НАН України, включаючи, зокрема, організаційні механізми форсайт-прроєктування за полісуб’єктним підходом, матрицю стейкхолдерівпроєкту територіального розвитку, механізми публічно-приватної співпраці стейкхолдерів у реалізації проєктів соціального підприємництва та консолідованого  фінансування проєктів розвитку територіальних утворень тощо.

Також на цій зустрічі було представлено цифровий проєкт«Комфортна громада» ГО «Науковаустанова Цифрова агенція е-Екологія», який надає широкі можливості населенню і муніципалітету  організовувати співпрацю в ідентифікації та вирішенні нагальних проблем громади шляхом формування звернень громадян за допомогою цифрової інформаційно-комунікаціної платформи, створеної з використанням інноваційних технологій ®Technologybye-Ecology.  У презентації к. н. з держ. упр., доц.  Морозом В.В. було продемонстровано функціонал платформи та повідомлено про тестовий запуск роботи платформи на території Гостомельської ОТГ. У своїх виступах організатори заходу наголосили на необхідності поглиблення співпраці влади, бізнес-структур і громадян  для забезпечення реконструктивного розвитку громади та підвищення якості життя  її мешканців через реалізацію проєктів економічного, соціального та екологічного спрямування.

 

Відділ методології сталого розвитку