11 грудня 2023 року

11:31:13 11.12.2023 Назад

РОБОТА З МОЛОДДЮ – ТЕМАТИЧНА ЕКСКУРСІЯ: «ГЕОЛОГО-МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ»

Національний науково-природничий музей НАН України (ННПМ) — один із найбільших науково-природничих музеїв Європи  і найбільший природничий музей України. У  музейному комплексі зібрано понад 30 тис. експонатів, що розповідають про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний світ, про природно-ресурсний потенціал регіонів України тощо. ННПМ НАН України відіграє важливу роль у формуванні сучасних уявлень про природу та про проблеми взаємовідносин людини з довкіллям, у пропаганді охорони та раціонального використання природних ресурсів, в екологічному вихованні молоді.

В ННПМ НАНУ постійно проводяться тематичні і комплексні екскурсії та виїзні заняття зі здобувачами середньої і вищої освіти. 1 грудня 2023 року в ННПМ НАН України було організовано виїзне заняття – тематичну екскурсію «Геолого-мінералогічний потенціал України», яку провела старший науковий співробітник ННПМ НАН України, доктор геологічних наук, професор Катерина Ігорівна Деревська для студентів ННІУЕП Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського спеціальностей «Науки про землю», «Туризм» і  «Готельно-ресторанна справа».

2023-12-11-113002233

Відповідно до угоди про співробітництво між відділом методології сталого розвитку ІДПЯЖ НАН України та кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.І. Вернадського, у занятті взяв участь провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ІДПЯЖ НАН України к.е.н., с.н.с., доцент Д.В. Клиновий.

Протягом заняття здобувачів вищої освіти було ознайомлено з системними  ознаками формування природно-ресурсного потенціалу України, її водних, земельних та біологічних ресурсів, з геологічною будовою регіонів нашої держави, її корисними копалинами,  способами видобування  та використання мінеральної сировини у національному господарстві. Також студенти отримали можливість ознайомитися з колекційними фондами зоологічного та ботанічного музеїв ННПМ НАН України.  У своєму виступі на заході  к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий охарактеризував особливості розміщення складових природно-ресурсного потенціалу України як факторів розвитку виробництва та чинників формування екосистем і забезпечення якості життя населення й наголосив на необхідності перетворення природних ресурсів держави на дієві економічні активи шляхом залучення їх до господарського обігу із застосуванням відповідних організаційних, економічних, фінансових та правових механізмів.

2023-12-11-113032751

 

Відділ методології сталого розвитку