Монографія

Хвесик М.А., Шубалий О.М., Василик Н.М. ”Комплексне використання лісоресурсного потенціалу: механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно-інвестиційне забезпечення”: Монографія. - Київ: ТОВ «ДКС», 2011.-498 с.

Комплексне використання лісоресурсного потенціале: механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно-інвестиційне забезпечення

У монографії розглядаються складові, ознаки, принципи, напрями, економічні стимули та методологічні засади організації, а також основні проблеми формування механізму стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу. Проведено аналіз лісоресурсного потенціалу, інтенсивності його відтворення та залучення у господарський оборот на прикладі лісозабезпеченого регіону. Вивчено результати стимулювання та проведено інтегральну оцінку комплексності використання лісоресурсного потенціалу. Обгрунтовано напрями інституціональної трансформації економічних відносин, розглянуто інституціональне забезпечення сталого розвитку та перспективні організаційні форми в інституціональній структурі лісового комплексу. Розроблено концептуальні положення стратегії та організаційно-економічні засади формування механізму стимулювання, а також модель стимулювання створення нової доданої вартості на основі комплексного використання лісоресурсного потенціалу. Розглянуто ключові проблеми розвитку, нормативно-правову базу, зарубіжний досвід інноваційної та інвестиційної діяльності у лісовому комплексі. Проведено аналіз і оцінку ефективності інноваційної та інвестиційної діяльності постійних лісокористувачів, обгрунтовано концептуальні положення інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку лісового комплексу регіону.