Монографія

Куценко В.І. Сталий розвиток: стратегія і тактика формування через призму соціогуманітарної сфери / Куценко В.І.; за наук. ред. д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. –  168 с. (завантажити зміст)

Куценко В.І. Сталий розвиток: стратегія і тактика формування через призму соціогуманітарної сфери

Робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних і функціональних основ сталого розвитку через призму соціогуманітарної сфери. Розглянуто підходи до стратегічного розвитку основних складових сталого розвитку, зокрема освіти, охорони здоров’я. Основна увага зосереджена на стратегічних напрямах сталого соціально-економічного розвитку та механізмах його забезпечення. Для студентів, аспірантів, докторантів, фахівців, які цікавляться проблемами сталого розвитку.