Монографія

Сундук А.М. Управління розвитком національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз / А.М. Сундук. – К.: Логос, 2012. – 302 с. (завантажити)

Управління розвитком національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз

Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних засад управління розвитком національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз. Наукові результати дослідження орієнтують на формування сучасних підходів і механізмів управління, які враховують систему національних інтересів та пріоритетів.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку національної економіки в контексті дії глобальних процесів. Здійснено оцінку основних напрямів впливу зовнішніх процесів на розвиток систем національної економіки, а також визначено параметри їх дії. Запропоновано концептуальні підходи до формування стратегічних засад управління національною економікою на основі визначення принципів законодавчого забезпечення, стратегічних пріоритетів, механізмів державного регулювання прояву глобальних процесів, системи моніторингу соціально-економічного розвитку, організаційно-економічних засад реалізації політики реагування на зовнішні впливи.