Монографія

Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку / Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко, О. В. Сакаль [та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 52 с.(зміст)

Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку

Визначено сучасні тенденції розвитку відносин власності на земельні ресурси та проведено ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні. Розроблено концептуальну модель механізмів розвитку земельних відносин в контексті збалансованого використання, охорони та відтворення земельних ресурсів як складової просторового соціально-економічного розвитку. Встановлено причини виникнення еколого-економічних проблем у сфері землекористування та запропоновано засоби їх розв’язання. Для цього визначено структуру механізмів розвитку земельних відносин, спрямовану на вдосконалення земельних відносин, з метою обґрунтування конкретних інструментів для формування системи збалансованого використання та відтворення земельних ресурсів. Доведено необхідність впровадження інноваційних форм управління відносинами щодо землекористування у зв’язку із екологічними обмеженнями щодо використання земельних ресурсів.