Монографія

Теоретико-методологічні засади формування рентних відносин у водному господарстві України / [М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, В.М. Мандзик та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 96 с.(зміст)

Теоретико-методологічні засади формування рентних відносин у водному господарстві України

Визначено теоретико-методологічні положення формування рентних відносин у водному господарстві України. Здійснено класифікацію факторів, функцій та джерел утворення водної ренти на основі аналізу специфічних особливостей її оцінки в умовах ринкових відносин. Проаналізовано відносини власності у сфері водокористування, механізм передачі та обігу прав користування водними ресурсами та їх види. Розглянуто методологічні підходи виявлення та вилучення абсолютної й диференційної водної ренти у різних галузях водокористування. Розроблено заходи максимізації водної ренти шляхом капіталізації водоресурсної сфери. Представлено концепцію формування віртуальних водних ресурсів та проаналізовано вплив даного процесу на перерозподіл водної ренти в глобальному вимірі.