Монографія

Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – 760 с.

Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів

У монографії обґрунтовано світоглядні засади, теорію та методологію сталого розвитку і безпеки агропродовольчої сфери. Виявлено проблеми економічної та екологічної безпеки агропродовольчої сфери. Розкрито значення соціальної складової сталого розвитку агропродовольчої сфери та визначено його політико-управлінський аспект.