Монографія

Інституціоналізація природно-ресурсних відносин: [колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 400 с.

Інституціоналізація природно-ресурсних відносин

У світлі стратегічного концепту сталого розвитку з позицій комплексної методології розглянуто інституціоналізацію природно-ресурсних відносин у процесі побудови системи високоефективного корпоративного природокористування на основі інноваційних форм управління природними ресурсами. Запропоновано економіко-організаційні механізми перспективного розвитку природно-ресурсних відносин в умовах сучасної ринкової економіки.