Монографія

Міщенко В.С. Програмне планування розвитку мінерально-сировинної бази України: методологія і практика.-К.: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 2011. -157с

Комплексне використання лісоресурсного потенціале: механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно-інвестиційне забезпечення

Досліджено стан програмно-цільового планування розвитку мінерально-сировинної бази в Україні і показана його формальність та недостатня дієвість. Розглянуто комплекс методологічних і прикладних питань, пов'язаних з формуванням стратегії розвитку геологічної галузі та застосування програмно-цільового методу планування. Дезавуюються деякі усталені стереотипи і міфи щодо мінеральних ресурсів, які заважають ринково-економічним підходам до їх освоєння. Виходячи із завдань трансформації суспільного розвитку уточнюється роль і місце мінеральних ресурсів у національній економіці.