Монографія

Добрянська Л.О. Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія / Л.О. Добрянська, Л.В. Жарова, Є.В. Хлобистов; за наук. ред. проф. Є.В. Хлобистова. – Львів: Український бестселер, 2012. – 235 с.

Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання

Досліджено комплекс факторів, принципів, особливостей та важелів забезпечення організаційно-економічного формування стратегічного потенціалу екологічної безпеки. Доведено, що теоретико-методологічне визначення та методичне забезпечення розвитку стратегічного потенціалу регіональної екологічної безпеки є основною політики сталого соціально-економічного зростання. Обґрунтовані теоретичні засади, методичні та концептуальні підходи до формування та прогнозування розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки.

Запропоновано та обґрунтовано концептуальні засади й методичні підходи до соціально-економічного розвитку стратегічного потенціалу екологічної безпеки, який дозволяє на основі виокремлення загальних і специфічних факторів, що мають істотний вплив на формування та розвиток стратегічного потенціалу, вдосконалення організаційно-економічний механізм та регуляторну діяльність у галузі екологічної безпеки; запропоновано двофакторну модель й побудови матриці факторів впливу на формування та розвиток стратегічного потенціалу екологічної безпеки.