Монографія

Жарова Л.В. Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності: монографія / Л.В. Жарова; за наук. ред. проф. Є.В. Хлобистова. – Суми: Університетська книга, 2012 – 296 с.

Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльності

У монографії досліджується структурно-динамічна теорія природо-користування. Запропоновано класифікацію сучасних інструментів економіки природокористування та обґрунтовано підвищення ефективності її структурно-динамічного інструментарію, розроблено й удосконалено організаційно-управлінський інструментарій економіки природокористування.

Значну увагу приділено практичним аспектам визначення та застосування внутрішніх резервів підвищення ефективності природоохоронної діяльності, а також розробці системи показників оцінки ефективності національної та регіональної природоохоронної політики на основі структурно-динамічного підходу.