Монографія

Сакаль О.В. Ефективне управління землями лісогосподарського призначення: [монографія] / О.В. Сакаль. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 176 с. (завантажити зміст).

Ефективне управління землями лісогосподарського призначення

У монографії викладено теоретико-методологічні засади регулювання економічних відносин у сфері землекористування і трансформації ландшафтів, подано практичні рекомендації для формування і реалізації екологічної, земельної, лісової політики органами державного управління на загальнодержавному та регіональному рівнях. Розкрито методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень щодо використання земель і застосування важелів стимулювання землевласників на основі фінансово-економічного аналізу. Запропоновано механізм оподаткування земель лісового фонду на базі сталого факторного доходу.

Розраховано на науковців, керівників та практиків у сфері регулювання земельних відносин, лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів землересурсного та лісогосподарського спрямування.