Монографія

Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: монографія / Хвесик М.А., Степаненко А.В., Обиход Г.О. та ін. / за наук. ред. акад. НААН України М.А. Хвесика / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2013. – 487 с. (завантажити зміст).

Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем

У монографії висвітлюються фундаментальні і прикладні питання інноваційної, інвестиційної і технологічної безпеки, системи загроз і викликів, пов’язаних з ними, базові параметри трансформації регіональних систем у контексті інноваційних змін. Розкриті особливості генезису і потенціалу небезпеки інноваційно-інвестиційної трансформації регіональних систем, визначена система ризиків в інноваційній діяльності та їх структура. Розглядається ринкова трансформація економіки держави, регіональних економічних систем та інноваційне спрямування їх функціонування. Досліджуються питання розвитку глобальної технологічної сфери, технологічної модернізації національної економіки, технологічної безпеки інноваційно-інвестиційної трансформації економіки. Обґрунтовані нові засади випереджаючих і проривних стратегій науково-технологічного та інноваційно-інновативного розвитку в системній політиці державного управління.

Для спеціалістів, які цікавляться питаннями гарантування інноваційно-інвестиційної і технологічної безпеки, трансформації національної економіки та її регіональних системи, а також викладачів вищої школи, аспірантів, студентів.