Монографія

Безпека водних ресурсів України у глобальному вимірі: [монографія] / [за заг. ред. д.е.н., проф., академіка НААН України М.А. Хвесика]. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2013. – 500 с.(завантажити зміст)

Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних і прикладних засад гарантування безпеки водних ресурсів України у глобальному вимірі. Наукові результати дослідження орієнтують на формування сучасних підходів і механізмів дотримання безпечного розвитку водно-ресурсного потенціалу держави, які враховують систему національних інтересів та пріоритетів.

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади позиціонування водних ресурсів України у площині безпеки, здійснено оцінку основних глобальних характеристик водозабезпеченості та їх регіональних особливостей. Визначено базові параметри водозабезпечення економіки та населення України щодо безпеки. Запропоновано концептуальні підходи до формування стратегічних засад підвищення рівня водозабезпеченості економіки та населення, а також комплекс пріоритетів стратегії безпеки водних ресурсів України на основі визначення принципів законодавчого забезпечення, стратегічних засад, а також механізмів державного регулювання водокористування.