Монографія

Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642 с. (завантажити зміст)

Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід

В монографії аналізується комплекс проблем, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки держави. Розглянуто принципи сталого розвитку, а також проблеми енергетики в системі забезпечення економічної безпеки. Наведено організаційно-економічні механізми, а також можливості застосування інформаційних технологій для забезпечення економічної безпеки держави.