Монографія

Пилипів В.В. Управління відтворенням територіальних економічних систем у фінансовому просторі / В.В.Пилипів. – К.: РВПС України НАН України. – 400 с.

Управління відтворенням територіальних економічних систем у фінансовому просторі

Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних засад управління процесами відтворення територіальних економічних систем у фінансовому просторі. Наукові результати дослідження орієнтують на формування сучасних механізмів та інструментів управління територіальними економічними системами, які базуються на визначенні домінуючої ролі фінансового фактору забезпечення сталого економічного розвитку держави.

У книзі обгрунтовано теоретико-методологічні засади відтворення територіальних економічних систем у фінансовому просторі держави на основі управління інвестиційними процесами, націленого на інтенсифікацію використання територіальних активів в умовах корпоратизації економіки та кооперації з фінансовим капіталом різних масштабів. Запропоновано концептуальну модель відтворення територіальних економічних систем. Обгрунтовано інноваційні шляхи формування цілісної національної економічної системи на засадах інституціоналізації процесу капіталізації активів територіальних економічних систем та управління фінансовим простором держави.