Монографія

Соціальний ресурс формування інноваційної економіки в контексті сталого розвитку : [монографія] / [В. І. Куценко, О. В. Гаращук, О. О. Євсєєва та ін.] ; за наук. ред. В. І. Куценко / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. ― К., 2013. ― 336 с. (завантажити зміст)

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження соціального ресурсу формування інноваційної економіки на засадах сталого розвитку. Здійснено комплексний аналіз впливу окремих складових соціальної сфери на соціально-економічні перетворення, що відбуваються в державі. Особлива увага приділяється визначенню кількісних та якісних орієнтирів, перспективних напрямів соціального розвитку України в умовах поглиблення процесів євроінтеграції та інноваційних перетворень в країні.

Монографія розрахована на науковців, працівників соціальної сфери, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів, широке коло фахівців.