Монографія

Системні аспекти капіталізації природних ресурсів/ [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 72 с. (завантажити зміст)

У роботі на основі виконаних комплексних наукових досліджень розкрито сучасний погляд на формування умов економічно обґрунтованого забезпечення процесу самовідтворення природних ресурсів у контексті сталого розвитку держави.

Для управлінців, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами економіки природокористування, сталого розвитку та охорони довкілля.