Монографія

Модернізація соціокультурної сфери України в контексті розбудови соціально орієнтованої економіки та євроінтеграції/ за наук. ред. В.І. Куценко / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». ― К., 2014. ― 40 с. (завантажити зміст)

Розглядаються теоретичні та методологічні аспекти дослідження соціокультурної сфери. Здійснено оцінку сучасного стану даної сфери в Україні, відповідності основних її параметрів сучасним стандартам. Розроблено основні напрями вдосконалення соціокультурного механізму зростання відповідних послуг, розвитку її інфраструктури.