Монографія

Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: монографія/ О.М.Алимов, І.М.Лицур, В.В.Микитенко та ін. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 520 с. (завантажити зміст)

У колективній монографії, підготовленій науковцями Держаної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та інших провідних навчальних закладів і наукових установ України, досліджуються проблеми формування об’єктивної системи оцінювання масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку держави та зафіксовано науковий пріоритет щодо реалізації інтеграційного вибору нашої держави. Розкрито наукові напрацювання щодо добору і застосування на практиці стратегічного управління процесами переходу України до сталого розвитку за використання домінант процесно-алокаційної Концепції відповідного типу і структурно-інформаційної теорії надійності систем. Проведено аналіз конститутивно-ключових ресурсів, резервів і можливостей національного господарства в контексті реалізації інваріантних стратегій інтеграційного вибору держави та соціально-економічних процесів задля забезпечення надійності функціонування національної економічної системи. Окремий розділ присвячено удосконаленню понятійно-категоріального апарату теорії сталого розвитку та стратегічного управління, сформованого при синхронному використанні принципів системно-комплексного, об’єктно-цільового, структурно-інформаційного та синергетичного підходів до визначення об’єктів (і обсягів) локалізації зусиль у промисловості в контексті розбудови в Україні економіки социетального типу.

У науково-дослідницькій праці доведено, що оптимального варіанту розв’язання проблем щодо формування достатніх масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку України та забезпечення результативності стратегічного управління загальноекономічними зрушеннями в державі можна досягти лише у разі: а) запровадження процесно-алокаційної технології, сформованої при синхронному використання положень макросистемної еволюції, структурно-інформаційної надійності систем, засобів процесного та алокаційного управління; б) генерування в межах національної економічної системи організаційно-економічних передумов задля регенерації реального сектору української економіки, що уможливить його еволюційну стійкість функціонування, яка передбачатиме інваріантність реалізації інтеграційних процесів вибору держави; в) формування адекватної системи оцінювання та прогнозування результативності управління формуванням потенціалу сталого розвитку на засадах реалізації базових положень відповідної концепції задля: нарощення сукупних ресурсів, резервів і можливостей різної природи; убезпечення збалансованого розвитку вітчизняної промисловості; визначення об’єктивної траєкторії та оптимальної для України макроекономічної моделі управління формуванням, нарощення та раціоналізацією освоєння потенціалу сталого розвитку в контексті реалізації інтеграційного вибору держави.

Монографія розрахована на широке коло фахівців і вчених-економістів, студентів і аспірантів, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, науковців, усіх зацікавлених осіб, які досліджують проблематику сучасних процесів формування потенціалу сталого розвитку в контексті реалізації інтеграційного вибору держави.