Монографія

Капіталізація природних ресурсів: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. акад. НААН України М.А. Хвесик. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 268 с. (завантажити зміст)

Розкрито концептуальні засади підвищення капіталізації природних ресурсів з метою забезпечення сталого розвитку територіального господарського простору України. Зокрема, зосереджено увагу на проблемі визначення резервів щодо забезпечення саморозвитку природної складової екологічних систем, які пов’язуються із так званим прибутковим підходом до природних ресурсів.