Монографія

Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкина М.Ф., Андрєєва Н.М., Балджи М.Д., Веклич О.О. та ін.] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 540 с.

У монографії висвітлюються питання теорії та методології управління сталим розвитком; макроекономічного базису сталого розвитку; регіональної політики сталого розвитку; ресурсів сталого розвитку; практики реалізації принципів сталого розвитку.