Монографія

Потенціал сталого розвитку: цілі, проблеми та перспективи / О.М. Алимов, В.В. Микитенко, І.М. Лицур, І.В. Драган, О.О. Демешок, О.В. Гребенюк, Р.В. Кузьменко, Л.С. Ладонько. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 2014. – 52 с.

Результати науково-методологічних та прикладних розробок, що представлено у науковому виданні, репрезентують базові характеристики та сучасні масштаби потенціалу сталого розвитку України. Внаслідок аналізу ретроспективних тенденцій та структурно-динамічних зрушень в межах кожної з елементарних компонент потенціалу сталого розвитку (а саме, потенціалів: природо-ресурсного, промислового, енергоефективності, економічної безпеки, структурних змін, інноваційного та інформаційного), послідовно розкрито: а) організаційно-економічні проблеми формування, нарощення та використання потенціалу сталого розвитку; б) обґрунтовано цілі сучасної політики формування й накопичення потенціалу сталого розвитку, що провадяться в умовах постійного нарощення суспільно-політичних та військово-економічних проблем, які мають місце в державі; в) побудовано прогноз масштабів потенціалу сталого розвитку до 2020 року в контексті реалізації інтеграційного вибору держави в умовах ресурсних обмежень.

Видання становить інтерес для науковців, які зайняті комплексними дослідженнями та розв’язанням багатоаспектних проблем убезпечення сталого розвитку держави, викладачів, аспірантів, політиків та державних службовців.