Монографія

Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України / [Веклич О.О., Кобзар О.М., Колмакова В.М.] за науковою редакцією проф. Лизуна С.О. / ДУ ІЕПСР НАН України. – К., 2014. – 280 с. (завантажити зміст)

У монографії досліджено теоретико-методологічні, методичні та організаційно-управлінські підходи до формування економічних механізмів реалізації національної екологічної політики в системі забезпечення сталого розвитку України. Особлива увага приділена організаційно-економічному та економіко-правовому вдосконаленню екологічного регулювання з урахуванням євроінтеграційної стратегії держави, обґрунтуванню практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності економічних механізмів та дієвості інструментів екологічної політики на різних рівнях її реалізації.